Geschiedenis: De Eendracht


Deze pagina gaat over het voormalige wachtschip van onze groep.


In 1890 werd in Vierverlaten in de provincie Groningen een tjalkscheepje van ongeveer 20 meter lang en 4,5 meter breed te water gelaten. Het scheepje werd Petronella genoemd en was bestemd voor de beroepsvaart; vervoer van zand, grind en aardappelen. De schipper woonde met zijn vrouw en kinderen aan boord van de Petronella, in het achteronder op een oppervlakte van ongeveer 16 m2. Er zijn in die tijd zelfs kinderen aan boord van de Petronella geboren.
In 1917 werd de Petronella verkocht aan Sietze Altena. De naam werd veranderd in De Jonge Pieter. De Jonge Pieter voer vooral van Friesland naar Amsterdam en Rotterdam. Het was geen makkelijke tijd voor de beurtvaart. Schipper Altena ontving ongeveer 3 gulden per last, in totaal zo’n 90 gulden voor een tocht van vier dagen.

Begin 1930 brak in een zware storm op het IJsselmeer de mast van de Jonge Pieter. Er stond toen al een hulpmotor in het schip en hierdoor kwam ze behouden in de haven aan. De zeilvaart liep al ten einde en besloten werd geen nieuwe mast meer plaatsen. In plaats daarvan werd De Jonge Pieter uitgerust met een krachtige Kromhout motor en een nieuwe stuurhut. Sindsdien is er met het schip niet meer gezeild.

In 1954 veranderde het scheepje opnieuw van eigenaar. De naam werd Avontuur. De nieuwe schipper, Van der Vlist, liet het schip flink verbouwen. Er werd een nieuwe roef op gezet, het ruim werd verhoogd en het schip werd ongeveer 5 meter langer gemaakt. Ook ging het schip een nieuw vaargebied bevaren, van Amsterdam naar Bazel (Zwitserland). In 1964 vond Schipper Van der Vlist het schip te klein om er nog genoeg geld mee te verdienen. Hij verkocht de Avontuur aan een sloper in Rotterdam.

In 1965 vonden wij haar. Onder de roest en in zeer slechte staat werd zij door ons gekocht. De naam werd Eendracht, genoemd naar het vlaggeschip van Admiraal Jacob Van Wassenaer Obdam. Onder leiding van schipper Hoogduin werd de Eendracht geheel opgeknapt, opnieuw geschilderd en ingericht. Het schip werd zo ingericht dat er door iedereen aan boord geslapen kon worden. Tijdens de verbouwing brandde de stuurhut af als gevolg van laswerkzaamheden in de machinekamer. Sindsdien staat de huidige stuurhut op de Eendracht, een karakteristiek kenmerk.

Nu is de Eendracht van de meest noodzakelijke luxe voorzien en zijn we met kampen volledig onafhankelijk van een vaste ligplaats. De Eendracht voorziet in zijn eigen stroom en heeft een grote hoeveelheid water aan boord. Het heeft een kombuis, kooien om in te slapen, een dagverblijf en sanitair. Door zijn geringe diepgang kan het schip bijna overal komen en biedt het een prima basis om zeeverkenners actief te laten genieten van een geslaagde vakantie op het water. Het schip is daarmee het perfecte moederschip van de Van Wassenaer Van Obdam-groep geworden.

Maar de tijd staat niet stil, en nieuwe regelgeving stelt weer nieuwe eisen aan een schip als de Eendracht. Helaas betekende dat, dat we in 2017 afscheid van het schip moeten nemen, omdat het niet meer mogelijk bleek om aan alle eisen te voldoen, en om met de beperkte menskracht en middelen van de groep, het schip in de vaart te houden.