Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel wij trachten juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 

Cookies

Wij zijn wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Scouting maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. Voor meer details, zie ons cookie statement.

Privacy

Onze website verwerkt geen persoonsgegevens, en de functionele cookies op de site zijn niet aan een individu te koppelen. Foto’s op de site en op onze publieke social media pagina’s worden zorgvuldig gekozen om een indruk van onze activiteiten te geven, maar natuurlijk kan het zijn dat leden hier herkenbaar op staan. Bij bezwaar worden zulke foto’s natuurlijk verwijderd. In geen geval zullen we zo’n foto koppelen aan namen of andere persoonsgegevens.

Bekijk ons privacy statement voor de verdere informatie, en zie het privacy statement van Scouting Nederland voor de informatie over de ledenadministratie.